Signatura del conveni amb Telefònica

La Universitat de Girona i Telefónica, SA han signat avui un conveni de col·laboració per a la constitució de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, que té per objectiu promoure la recerca i l’estudi de la intersecció dels camps de la comunicació, la ciència i les TIC. La Universitat de Girona, té entre... Continue Reading →

La C4D organitzarà la Nit de la Recerca 2009

El setè Programa Marc de la Unió Europea ha atorgat a la Càtedra la coordinació de la Nit de la Recerca 2009 a Espanya. Aquesta jornada tindrà lloc el 25 de setembre de 2009 (l'any 2008 es va fer el 26/9/2008). Aquest any hi participen, a més de la UdG, la Universidad de Murcia, l’Agència... Continue Reading →

El logo de la C4D

La Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital disposa a partir d'avui d'un logo elaborat per en Martí Terès, sota llicència Creative Commons.

Presència a la Nit de la Recerca 2008

La Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital començarà els seus primers passos amb la Nit de la Recerca 2008 a Girona. Per a això editarà un tríptic informatiu, anunciant la seva presentació pública, que tindrà lloc durant la Setmana de la Ciència (als voltants del 14 de nobembre).

Blogs, Beers & Research

Divendres vinent 26/9 s'organtiza la Nit de la Recerca 2008 a Girona. A part dels molts actes i tallers que hi haurà, i que estan descrit a la plana web que s'ha elaborat, s'ha pensat que seria un bon moment per fer un Blogs & Beers adreçat a la comunicació de la recerca. Molts investigdors... Continue Reading →

Estructura de la C4D

L'estructura de la càtedra estarà formada per un director de càtedra, un consell tècnicc i un consell assessor multidisciplinar, format per 5 investigadors, professionals de la comunicació científico-tècnica, professionals de les TIC, experts en xarxes socials a Internet irepresentants del mon empresarial, amés de persones dels ambits acadèmics propers a la Càtedra. La Càtedra promourà... Continue Reading →

Missió i visió de la C4D

Visió: La visió per part dels que promovem aquesta iniciativa es que l’ús intensiu de les TIC i de la xarxa en concret, creant en diferents formats digitals la documentació i resultats, parcials i finals, de la recerca i desenvolupament, i la seva compartició amb altres investigadors, del mon universitari i empresarial, així com amb... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑