Estructura de la C4D

L'estructura de la càtedra estarà formada per un director de càtedra, un consell tècnicc i un consell assessor multidisciplinar, format per 5 investigadors, professionals de la comunicació científico-tècnica, professionals de les TIC, experts en xarxes socials a Internet irepresentants del mon empresarial, amés de persones dels ambits acadèmics propers a la Càtedra. La Càtedra promourà... Continue Reading →

Missió i visió de la C4D

Visió: La visió per part dels que promovem aquesta iniciativa es que l’ús intensiu de les TIC i de la xarxa en concret, creant en diferents formats digitals la documentació i resultats, parcials i finals, de la recerca i desenvolupament, i la seva compartició amb altres investigadors, del mon universitari i empresarial, així com amb... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑